ĐOÀN GIÁM SÁT ĐẤT ĐAI LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,146

14/03/2019

ĐOÀN GIÁM SÁT ĐẤT ĐAI LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tiếp tục chương trình giám sát Quốc hội chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực, đoàn giám sát do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội chủ trì làm việc với đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước - do đồng chí Hồ Đức PhớcTổng kiểm toán nhà nước làm trưởng đoàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?