HIỆU QUẢ CỦA THƯ VIỆN VÙNG CAO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,480

Ngày đăng: 17/03/2019

HIỆU QUẢ CỦA THƯ VIỆN VÙNG CAO

Tại kỳ họp thứ 32, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí với sự cần thiết ra đời của Luật Thư viện. Thực tế cho thấy nhu cầu phát triển hệ thống thư viện đặc biệt tại vùng sâu vùng xa là cấp bách, đảm bảo đời sống tinh thần và tìm hiểu thông tin khoa học của nhân dân. Nhiều thư viện ở các vùng khó khăn đã phát huy tác dụng trong việc trang bị kiến thức cho bà con phát triển kinh tế, nắm bắt thông tin xã hội. Ghi nhận tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?