THÚC ĐẨY SÁNG TẠO TRONG NHÀ TRƯỜNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,898

Ngày đăng: 17/03/2019

THÚC ĐẨY SÁNG TẠO TRONG NHÀ TRƯỜNG

Sự thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa mới năm 2020 tạo một sự đột phá mới về chương trình giáo dục toàn diện, đòi hỏi các nhà trường vào cuộc một cách mạnh mẽ. Rất nhiều trường đã đưa STEM vào giảng dạy dưới hình thức CLB hoặc cải biến bài dạy trong SGK hiện thành theo định hướng STEMvà gặt hái được nhiều thành công. Có thể nói, chưa bao giờ, nhiệm vụ về giáo dục đặc biệt vấn đề STEM được nêu cao trong các nhà trường như hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?