17.757 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG THÁNG THANH NIÊN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 14,689

Ngày đăng: 13/04/2019

17.757 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG THÁNG THANH NIÊN

# Đã có 17.757 công trình thanh niên các cấp được triển khai thực hiện với tổng giá trị lên đến gần 300 tỷ đồng. Đặc biệt là có dần 2.000km đường giao thông nông thôn đã được tu sửa hoặc làm mới. Đây là những con số phấn khởi được ghi nhận từ Hội nghị Tổng kết tháng Thanh niên năm 2019 do BCH Trung ương Đoàn tổ chức tại Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?