ĐÀ NẴNG TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỒN ĐỌNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,905

Ngày đăng: 12/04/2019

ĐÀ NẴNG TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỒN ĐỌNG

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức phiên họp để nghe báo cáo, giải trình về công tác giải quyết đơn thư của công dân và việc thực hiện chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp theo quyết định số 11 của UBND thành phố ban hành năm 2016.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?