CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG LAI DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,380

Ngày đăng: 30/05/2019

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG LAI DOANH NGHIỆP

Tại Hội nghị công nghệ cấp cao mang tên "Microsoft Innovation Summit" 2019, các diễn giả đã chia sẻ các giải pháp thực tế khi áp dụng điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI) tại các doanh nghiệp, cũng như hiệu quả và lợi ích to lớn mà các công nghệ này mang lại cho doanh nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?