HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIÁO DỤC THEO HƯỚNG MỞ, LIÊN THÔNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,991

Ngày đăng: 22/05/2019

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIÁO DỤC THEO HƯỚNG MỞ, LIÊN THÔNG

Để thể hiện tính chất mở, liên thông và mục tiêu hướng nghiệp, phân luồng của hệ thống giáo dục quốc dân, Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi đã bổ sung một số điều khoản quy định tại điều 9 và 10 để triển khai thực hiện trong thực tiễn, bảo đảm cơ hội học tập, phát triển bình đẳng cho mọi người.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?