NHIỀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN BĐS VEN BIỂN MIỀN TRUNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,015

Ngày đăng: 11/05/2019

NHIỀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN BĐS VEN BIỂN MIỀN TRUNG

Nghị quyết 08 năm 2017 của Bộ Chính trị nhấn mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước. Trong đó, biển Việt Nam khu vực miền Trung với nhiều tiềm năng và lợi thế, là nơi tạo được nhiều sức hút về du lịch đối với du khách trong và ngoài nước. Từ đó, yêu cầu phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ, cơ sở lưu trú phân khúc hạng sang đóng vai trò rất quan trọng, cho thấy tiềm năng phát triển thị trường bất động sản biển tại khu vực này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?