PHÂN LUÔNG HỌC SINH TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ CHO GIÁO DỤC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,767

Ngày đăng: 20/05/2019

PHÂN LUÔNG HỌC SINH TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ CHO GIÁO DỤC

Việc đề xuất cho phép học sinh tốt nghiệp THCS được học nghề kết hợp học văn hóa, đủ điều kiện sẽ liên thông lên các trình độ cao hơn (còn gọi mô hình 9+) vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tới đây được xem là giải pháp tạo đột phá cho giáo dục nghề nghiệp thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?