PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ GIÚP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,224

Ngày đăng: 13/05/2019

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ GIÚP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

.“Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và nền kinh tế, do vậy, doanh nghiệp công nghệ có nhiệm vụ nâng cao chất lượng, tăng trưởng, đưa nền kinh tế lên tầm cao hơn, doanh nghiệp gắn trọng trách dẫn dắt việc chuyển đổi số quốc gia song song với tiến trình làm chủ”. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 9/5, tại Hà Nội. Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?