THÁO GỠ RÀO CẢN CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 20,558

Ngày đăng: 21/05/2019

THÁO GỠ RÀO CẢN CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mặc dù kinh tế tư nhân được xác định là một trụ cột của nền kinh tế, tuy nhiên môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi, còn nhiều rào cản… đã khiến khu vực kinh tế này chưa đạt được sự phát triển như kỳ vọng, cũng như hạn chế sự đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?