THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,697

Ngày đăng: 14/05/2019

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngày khoa học công nghệ 18/5 hàng năm đã thực sự là ngày hội tôn vinh đội ngũ làm công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức và khuyến khich tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các trường đại học trong cả nước trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay các trường đại học đang đẩy mạnh phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đây là hướng đi đúng góp phần quan trọng phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?