TỔ CHỨC HỘI THẢO "HƯỚNG ĐẾN THÀNH PHỐ BỀN VỮNG"

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 16,276

Ngày đăng: 30/05/2019

TỔ CHỨC HỘI THẢO "HƯỚNG ĐẾN THÀNH PHỐ BỀN VỮNG"

Ngày 29/5 tại TPHCM, tiểu ban tăng trưởng xanh thuộc Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Công trình xanh Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Hướng đến những thành phố bền vững” với mong muốn cung cấp cho các tổ chức và doanh nghiệp, các nhà đầu tư và chủ dự án nhiều thông tin bổ ích về vai trò của công trình xanh và chia sẻ về những cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?