VOXPOP CỬ TRI VỀ KT-XH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,292

Ngày đăng: 29/05/2019

VOXPOP CỬ TRI VỀ KT-XH

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng đã ghi nhận ý kiến cử tri tại một số tỉnh, thành trên cả nước về nội dung này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?