LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN BẢO TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,844

Ngày đăng: 05/06/2019

LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN BẢO TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” chính là lời giải cho bài toán bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống trong quá trình hội nhập sâu và rộng của nước ta . Xung quanh vấn đề này, PV THQHVN có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mời QV cùng theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?