NGÀNH ĐIỆN QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN NHIỀU BIỆN PHÁP CẤP ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,190

Ngày đăng: 26/06/2019

NGÀNH ĐIỆN QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN NHIỀU BIỆN PHÁP CẤP ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, đáp ứng cho sự phát triển của Quảng Bình cũng như phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn. Hiện nay, Công ty Điện lực quảng Bình đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện đầu tư, cải tạo lưới điện, tăng cường công tác vận hành để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao mà không làm gián đoạn cung cấp điện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?