TẬN DỤNG CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,548

Ngày đăng: 19/06/2019

TẬN DỤNG CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ

Việt Nam đang được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, tỷ trọng của thương mại điện tử trong tổng doanh số thị trường bán lẻ của Việt Nam chỉ chiếm 4,6% trong năm 2018, một tỷ lệ rất nhỏ so với mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 14,5%. Làm sao tận dụng được cơ hội để phát triển là vấn đề được bàn luận tại diễn đàn đổi mới và phát triển doanh nghiệp tổ chức sáng 18/6 tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?