HƠN 90% THÍ SINH ĐÀ NẴNG ĐỖ TỐT NGHIỆP THPT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,134

Ngày đăng: 17/07/2019

HƠN 90% THÍ SINH ĐÀ NẴNG ĐỖ TỐT NGHIỆP THPT

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, TP Đà Nẵng vừa công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố đạt hơn 90%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?