KHAI THÁC DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,543

Ngày đăng: 19/07/2019

KHAI THÁC DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong những năm qua, ngành Du lịch Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch với tốc độ cao đã tạo sức ép rất lớn đến việc bảo vệ môi trường tại nhiều điểm, khu du lịch trên cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?