LOẠI BỎ TRÊN 1.000 ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG LẠC HẬU

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,334

Ngày đăng: 19/07/2019

LOẠI BỎ TRÊN 1.000 ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG LẠC HẬU

# Thực hiện nghị quyết số 2038 của thủ tướng chính phủ về Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án, đã rà soát trên 14.700 định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, đã loại bỏ 1.005 định mức quá lạc hậu, sửa đổi gần 3.300 định mức. Đây là kết quả được công bố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 18/7.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?