TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐI CÙNG TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,838

Ngày đăng: 18/07/2019

TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐI CÙNG TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh thì bị xử lý: trừ chỉ tiêu năm sau, xử phạt hành chính theo quy định và không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm tiếp theo. Đó là khẳng định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học sáng 17/7.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?