XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TOÀN DIỆN VÀ BỀN VỮNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,928

Ngày đăng: 18/07/2019

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TOÀN DIỆN VÀ BỀN VỮNG

Xây dựng nông thôn mới cần thực hiện toàn diện và bền vững trên các mặt phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống cho người dân... là nhận định được các đại biểu đưa ra tại hội thảo "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?