BẤT CẬP TRONG XÉT DUYỆT HỒ SƠ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,946

Ngày đăng: 19/08/2019

BẤT CẬP TRONG XÉT DUYỆT HỒ SƠ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Quảng Trị đã phải trả lại 2519 hồ sơ xin làm chế độ bị phơi nhiễm chất độc hóa học với người tham gia kháng chiến để bổ sung các thủ tục theo quy định của thông tư liên tịch số 20 năm 2016. Theo đó, đối với nhóm bệnh thần kinh ngoại biên là phải có giấy chứng nhận mắc bệnh này trước ngày 30/4/1975. Hơn 2500 hồ sơ mà Quảng Trị phải trả lại đều không thể xác nhận được loại giấy tờ này khiến nhiều người ở tuổi gần đất xa trời vẫn chưa được hưởng chế độ cho những cống hiến thời trai trẻ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?