CẦN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH KẾ CHO NGƯỜI YẾU THẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,166

Ngày đăng: 10/08/2019

CẦN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH KẾ CHO NGƯỜI YẾU THẾ

Tạo sinh kế cho những người yếu thế trong xã hội là mối quan tâm của nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong các luật liên quan đến đào tạo nghề dường như bỏ quên nhóm đối tượng này và những người trực tiếp giảng dạy, cầm tay chỉ việc cho họ. Tự tạo ra của cải vật chất bằng sức lao động của mình chính là phương pháp tốt nhất để những người yếu thế cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Ghi nhận Tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?