CẦN LÀM RÕ QUY ĐỊNH LIÊN THÔNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,662

Ngày đăng: 13/08/2019

CẦN LÀM RÕ QUY ĐỊNH LIÊN THÔNG

Luật Thư viện thời đại 4.0 phải thiết lập được hành lang pháp lý khả thi để tạo lập không gian thông tin - thư viện thống nhất trên phạm vi cả nước, có khả năng hội nhập vào không gian thông tin - thư viện chung của khu vực và quốc tế để chia sẻ và dùng chung nguồn lực thông tin... Đó là kỳ vọng của nhiều chuyên gia trong quá trình thảo luận góp ý về dự án luật này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?