CẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO PHỤ NỮ DTTS

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,812

Ngày đăng: 12/08/2019

CẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO PHỤ NỮ DTTS

Sáng nay, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban dân tộc và UN Women tổ Hội thảo chính sách "Thách thức và giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau". Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm và tập trung thảo luận là: Thực trạng việc làm của phụ nữ dân tộc thiểu số và các giải pháp trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?