ĐÀ NẴNG SIẾT CHẶT QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,036

Ngày đăng: 10/08/2019

ĐÀ NẴNG SIẾT CHẶT QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

Sau khi thanh tra đối với loại hình nhà ở xã hội do ngân sách TP đầu tư, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện thanh tra, rà soát toàn diện đối với một chung cư thuộc diện nhà ở xã hội doanh nghiệp đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng về nhà ở cho mọi công dân của thành phố

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?