NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 18,030

Ngày đăng: 11/08/2019

NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Ngày 09-08, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện Nghiên cứu Đào tạo Bồi dưỡng Nguồn Nhân lực, Trường đào tạo nghề nông nghiệp thuộc Bộ, Các trường Đại học: Học viện trong lĩnh vực nông nghiệp, các tổ chức Quốc tế có kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam như: FAO, ILO,... tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?