THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ DTTS

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,174

Ngày đăng: 12/08/2019

THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ DTTS

Nhằm đánh giá tổng quan kết quả của chính sách về kinh tế xã hội và hoạch định chính sách vùng dân tộc thiểu số, khuyến nghị và đề xuất chính sách ở vùng Dân tộc thiểu số nói chung và phụ nữ DTTS nói riêng đảm bảo bình đẳng giới đối với phụ nữ Dân tộc thiểu số, sáng ngày 08/08, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với một số tổ chức quốc tế tổ chức nhiều phiên hội thảo kỹ thuật liên quan.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?