TRUYỀN LỬA LÝ TƯỞNG CHO THANH NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,324

Ngày đăng: 18/08/2019

TRUYỀN LỬA LÝ TƯỞNG CHO THANH NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần trong Di chúc để nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Người viết:“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?