TỶ LỆ TẢO HÔN Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VẪN TRÊN 26%

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,340

Ngày đăng: 12/08/2019

TỶ LỆ TẢO HÔN Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VẪN TRÊN 26%

# Kết hôn trẻ em đã và đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt ở địa bàn của người dân tộc thiểu số. Tình trạng tảo hôn diễn ra đã gây không ít khó khăn cho công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, giảm chất lượng giống nòi, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là một trong những nội dung được đề cập tới trong hội thảo: “Một số vấn đề xã hội đối với phụ nữ dân tộc thiểu số” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với một số tổ chức quốc tế tổ chức chiều ngày 08/08, tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?