CHƯƠNG TRÌNH NTM VỀ ĐÍCH SỚM GẦN 2 NĂM SO VỚI KẾ HOẠCH QUỐC HỘI GIAO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,934

Ngày đăng: 28/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH NTM VỀ ĐÍCH SỚM GẦN 2 NĂM SO VỚI KẾ HOẠCH QUỐC HỘI GIAO

Cả nước đã hoàn thành tất cả các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, sớm hơn gần 2 năm so với kế hoạch Quốc hội giao. Tính đến hết tháng 9/2019, đã có 4.554 xã (bằng 51,16% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả nổi bật trên vừa được thông tin tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 của Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được tổ chức sáng 27/9 tại tỉnh Quảng Ninh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?