ĐẮK LẮK: ĐỊA PHƯƠNG CẦN CÓ CHÍNH SÁCH AN CƯ CHO GIÁO VIÊN VÙNG SÂU ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,386

Ngày đăng: 08/09/2019

ĐẮK LẮK: ĐỊA PHƯƠNG CẦN CÓ CHÍNH SÁCH AN CƯ CHO GIÁO VIÊN VÙNG SÂU ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG

Năm học mới đã chính thức bắt đầu, đội ngũ giáo viên từ khắp nơi lại trở về các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tiếp tục công tác trồng người với nhiều tâm tư nỗi niềm nơi xa xôi hẻo lánh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?