HƠN 51% SỐ XÃ TRÊN CẢ NƯỚC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,030

Ngày đăng: 28/09/2019

HƠN 51% SỐ XÃ TRÊN CẢ NƯỚC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Tính đến hết tháng 9/2019, cả nước đã có 4.554 xã (bằng 51,16% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, cả nước đã hoàn thành tất cả các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 sớm hơn gần 2 năm so với Nghị quyết của Đảng đề ra và kế hoạch Quốc hội giao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?