HƯỚNG TỚI PHỔ CẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,562

Ngày đăng: 09/09/2019

HƯỚNG TỚI PHỔ CẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Luật quản lý thuế sửa đổi đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, trong đó có nội dung quy định về hóa đơn điện tử. Việc áp dụng hóa đơn điện tử nhằm kết nối, liên thông dữ liệu giữa đơn vị phải nộp thuế với cơ quan thuế, từ đó giúp cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý thuế, chống thất thu thuế. Nghị định 119 của Chính phủ ban hành cuối năm 2018 yêu cầu kể từ 01/11/2020 việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ phải được áp dụng đại trà thay cho hóa đơn giấy. Ghi nhận thực tế tại TP Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?