TÔN VINH VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY DI SẢN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,182

Ngày đăng: 09/09/2019

TÔN VINH VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY DI SẢN

Sáng 8-9, tại đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, hàng trăm chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các tổ chức quốc tế đã cùng tham gia Hội thảo quốc tế về vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá thế giới thông qua thực tiễn đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?