TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NTM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 24,238

Ngày đăng: 07/09/2019

TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NTM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hầu hết các chỉ tiêu của 13 tỉnh/thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đều thấp hơn so với mức bình quân chung, và vẫn đang là vùng trũng về xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đây là nhận định chung được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên do Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức sáng 7-9.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?