TUYÊN DƯƠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,148

Ngày đăng: 07/09/2019

TUYÊN DƯƠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN

Chiều 7-9, tại Quảng Nam, diễn ra Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm –Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?