ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,531

Ngày đăng: 24/01/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên như: tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham gia xây dựng pháp luật; giám sát; tiếp xúc cử tri, thì việc hỗ trợ các hộ đồng bào, các thôn buôn còn khó khăn cũng được các đoàn ĐBQH, các ĐBQH hết sức quan tâm nhằm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, đặc biệt là khi Tết đến, Xuân về. Ghi nhận của PV THQH tại Đắk Lắk.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?