KẾT LUẬN THANH TRA DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHỐ CHỢ BÀ RÉN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 19,279

Ngày đăng: 20/01/2020

KẾT LUẬN THANH TRA DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHỐ CHỢ BÀ RÉN

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận công tác thanh tra các dự án đầu tư đất đai, kinh doanh bất động sản có dấu hiệu sai phạm trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã chỉ rõ những sai phạm tại dự án Khu dân cư phố chợ Bà Rén tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam mà Truyền hình Quốc hội đã nhiều lần phản ánh từ giữa năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?