ĐÀ NẴNG: HOÀN THÀNH SƠ TÁN NGƯỜI DÂN TRƯỚC BÃO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,220

Ngày đăng: 27/10/2020

ĐÀ NẴNG: HOÀN THÀNH SƠ TÁN NGƯỜI DÂN TRƯỚC BÃO

ĐÀ NẴNG: HOÀN THÀNH SƠ TÁN NGƯỜI DÂN TRƯỚC BÃO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?