ĐẨY MẠNH KẾT NỐI CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,144

Ngày đăng: 31/10/2020

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP

Tại Quyết định 37/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ngành đào tạo về công nghệ cao được xác định là các ngành ưu tiên đào tạo...Luật số 21/2008/QH12 – Luật Công nghệ cao cũng đã xác định tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghệ.Trong khuôn khổ Tuần lễ kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020, chiều nay (30/10), tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hôi thảo kết nối cung cầu công nghệ trong nông nghiệp được tổ chức nhằm khẳng định vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cũng như đào tạo công nghệ cao trong nông nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?