ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN BÀ CON VÙNG LŨ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,975

Ngày đăng: 13/10/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN BÀ CON VÙNG LŨ

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN BÀ CON VÙNG LŨ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?