KHỞI CÔNG CONG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,563

Ngày đăng: 13/10/2020

KHỞI CÔNG CONG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII

KHỞI CÔNG CONG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?