LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH XÂY DỰNG, CƠ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,613

Ngày đăng: 28/10/2020

LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH XÂY DỰNG, CƠ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Việc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản đã cùng trao Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện Chương trình liên quan đến nguồn nhân lực “kỹ năng đặc định” vào tháng 9 năm 2019 đã mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lao động có kỹ năng của Việt Nam, góp phần gắn kết giữa lao động với đào tạo, gắn kết giữa thị trường lao động trong nước với thị trường lao động quốc tế và hơn hết tăng thu nhập và ưu đãi cho người lao động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?