QUẢNG NGÃI: DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA, TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,160

Ngày đăng: 27/10/2020

QUẢNG NGÃI: DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA, TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP

Thưa quý vị! Một trong những nội dung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Quảng Ngãi là chủ trương dồn điền đổi thửa, áp dụng giống mới, đưa cơ giới vào sản xuất, đã cải thiện về năng suất, giải phóng sức lao động, góp phần đảm bảo nguồn lương thực trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?