QUẢNG NGÃI: HƠN 5,5 TỶ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,168

Ngày đăng: 31/10/2020

QUẢNG NGÃI: HƠN 5,5 TỶ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9

QUẢNG NGÃI: HƠN 5,5 TỶ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?