QUẢNG NGÃI: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO, ĐỀ PHÒNG LŨ VÙNG TRŨNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,830

Ngày đăng: 28/10/2020

QUẢNG NGÃI: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO, ĐỀ PHÒNG LŨ VÙNG TRŨNG

QUẢNG NGÃI: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO, ĐỀ PHÒNG LŨ VÙNG TRŨNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?