THĂM HỎI CÁC GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 7,454

Ngày đăng: 18/10/2020

THĂM HỎI CÁC GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ

THĂM HỎI CÁC GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?