THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ LỤT QUẢNG BÌNH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,925

Ngày đăng: 14/10/2020

THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ LỤT QUẢNG BÌNH

THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DÂN VÙNG LŨ LỤT QUẢNG BÌNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?